THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 6

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân trên khu vực...

Thủ tục tách thửa đất quận 5

Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản tại quận 5 Trở nên phát triển...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI TP.THỦ ĐỨC

Gần giống thủ tục tách thửa đất, nhiều đại diện hộ gia đình, cá nhân ở khu...

Thủ tục tách thửa đất tại quận 2

Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở quận 2 Ngày càng phát...

Thủ tục hoàn công tại quận 12

Chắc hẳn vẫn còn có khá nhiều người thắc mắc thủ tục hoàn công là gì? Và...

Thủ tục tách thửa đất quận 7

Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở quận 7 Ngày càng phát triển...

Thủ tục tách thửa tại TP.Thủ Đức

Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở TP.Thủ Đức Ngày càng phát triển...

Xin giấy phép xây dựng quận 1

Trước khi thực hiện thi công xây dựng một công trình nào đó ở quận 1, trừ...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 12

Gần giống thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn...

Thủ tục tách thửa đất quận 9

Trong thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận 9 Trở nên phát triển nhanh...

TÍNH MẬT ĐỘ VÀ CHIỀU CAO TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH

Theo quy chế quản lý kiến trúc TP HCM số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
 

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

TÍNH GIÁ XÂY NHÀ

Thông tin cá nhân


Tính giá xây nhà


Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT