Thủ tục tách thửa đất quận 5

Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản tại quận 5 Trở nên phát triển...

Thủ tục tách thửa đất tại quận 4

Trong thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận 4 Trở nên phát triển vượt...

Thủ tục tách thửa đất tại quận 3

Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở quận 3 Trở nên phát...

Thủ tục tách thửa đất tại quận 2

Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở quận 2 Ngày càng phát...

Thủ tục tách thửa đất tại quận 1

Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường nhà đất tại quận 1 Ngày càng phát triển...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI TP.THỦ ĐỨC

Gần giống thủ tục tách thửa đất, nhiều đại diện hộ gia đình, cá nhân ở khu...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN BÌNH THẠNH

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều đại diện hộ gia đình, cá nhân ở khu...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN GÒ VẤP

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều đại diện hộ gia đình, cá nhân trên địa...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 12

Gần giống thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 11

Gần giống thủ tục tách thửa đất, nhiều đại diện hộ gia đình, cá nhân ở địa...

TÍNH MẬT ĐỘ VÀ CHIỀU CAO TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH

Theo quy chế quản lý kiến trúc TP HCM số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
 

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

TÍNH GIÁ XÂY NHÀ

Thông tin cá nhân


Tính giá xây nhà


Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT