XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 8

Khi thực hiện xây dựng một dự án nào đó tại Quận 8, ngoại trừ những hạng mục được miễn phí cấp phép thì chủ đầu tư phải bổ sung hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan...

Thủ tục tách thửa đất quận 10

Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận 10 Trở nên phát triển...

Thủ tục tách thửa đất quận Gò Vấp

Trong thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận Gò Vấp Trở nên phát triển...

XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN GÒ VẤP

Trước khi tiến hành thi công xây dựng một dự án nào đó ở Quận Gò Vấp, ngoại trừ các hạng mục được miễn giấy cấp phép thì chủ dự án phải bổ sung đầy...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 1

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân trong địa bàn...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN GÒ VẤP

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều đại diện hộ gia đình, cá nhân trên địa...

Thủ tục tách thửa tại quận Bình Thạnh

Trong thời gian gần đây, thị trường nhà đất tại quận Bình Thạnh Trở nên phát triển...

Thủ tục tách thửa tại quận 12

Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận 12 Trở nên phát triển...

Thủ tục hoàn công tại quận 12

Chắc hẳn vẫn còn có khá nhiều người thắc mắc thủ tục hoàn công là gì? Và...

Thủ tục hoàn công tại TP. Thủ Đức

Chắc hẳn vẫn còn có khá nhiều người chưa biết thủ tục hoàn công là gì? Và...

TÍNH MẬT ĐỘ VÀ CHIỀU CAO TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH

Theo quy chế quản lý kiến trúc TP HCM số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
 

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

TÍNH GIÁ XÂY NHÀ

Thông tin cá nhân


Tính giá xây nhà


Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT