Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận 12 Trở nên phát triển nhanh chóng khiến mong muốn tách thửa của người dân trên khu vực tăng nhanh. Dù vậy, còn nhiều chủ đất chưa thực sự hiểu biết hết liên quan quy định tách thửa đất bao gồm những gì. Qua bài viết này, Công ty xây dựng N&N Home chia sẻ đến bạn tất cả thông tin hữu ích về quá trình tách thửa mới nhất tại quận 12 Qua tin tức dưới đây.

Tách thửa quận 12 Là gì?

Tách thửa đất quận 12 Đó là quy trình phân tách quyền sử dụng đất từ một đại diện đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đại diện khác nhau. Việc tách thửa đất cần phải nên thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật.

Nếu người dân có nhu cầu chuyển nhượng, ban tặng cho một phần thửa đất đai thì cần nên triển khai quy trình tách thửa đất trước khi phân quyền và chỉ nên tách thửa đất ngay khi có đầy đủ điều kiện.

Một số điều kiện tách thửa quận 12

– Đầu tiên: Yêu cầu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dựa theo nguyên tắc khi có đất của riêng mình mới được tách thửa đất đai. Nếu trong trường hợp chưa có mẫu đơn đứng tên giấy chứng nhận quyền sở hữu đất thì cần phải xin mẫu giấy chứng nhận quyền sở hữu đất sau cùng mới tiến hành được việc tách thửa.

– Thứ hai: Khi đã có giấy xác thực quyền sử dụng đất rồi nếu có nhu cầu mong muốn tách thửa đất yêu cầu đạt được về hạn mức, quy mô nhỏ nhất để tách thửa.

Dựa theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về diện tích thấp nhất được tách thửa sau đây: “Ủy ban nhân dân cấp thành phố qui định quy mô diện tích nhỏ nhất được cho phép tách thửa đất đối với thể loại đất sao cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng khu vực”.

Khi tiến hành tách thửa đất đai nên đáp ứng vấn đề liên quan diện tích tối thiểu, không quy định đối với điều kiện được tách thửa đất đai là đất thuộc diện quy hoạch. Để hiểu rõ hơn nội dung về diện tích thấp nhất được tách thửa đối với mỗi loại đất đai rõ ràng, bạn có thể tìm đến Ủy ban nhân dân cấp xã ở địa phương yêu cầu được cung cấp thông tin. Đối với trường hợp bộ phận nhà nước từ chối việc tách thửa đất bởi lý do “đất nằm trong quy hoạch”, chủ đất có quyền gửi đơn yêu cầu phía bên bộ phận nhà nước bổ sung thông tin để thể hiện rõ vấn đề trên.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2,3 Điều số 49 Luật đất đai năm 2013 cập nhật tới quá trình sử dụng đất khi có quy hoạch sử dụng đất, nếu diện tích đất đai của bạn đang nằm trong quy hoạch mỗi năm thì quyền hạn về sử dụng đất của bạn sẽ bị hạn chế. Nếu như đã được quy hoạch sử dụng đất tuy nhiên chưa có mục đích sử dụng hằng năm và bộ phận nhà nước vẫn không tin tức hoặc quyết định tịch thu phần diện tích đó có thể khách hàng vẫn sẽ triển khai những quyền của chủ sử dụng đất đai, trong đó gồm có quyền được tách thửa đất và cấp phát sổ đỏ riêng.

– Thứ 3, cá nhân có nhu cầu được cấp giấy xác thực quyền sử dụng đất buộc cần có nhân khẩu thường trú ở địa phương và có căn cứ sử dụng đất ổn định trước nay và không xuất hiện tranh giành về đất.

Hồ sơ triển khai tách thửa quận 12

Theo Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành một số điều lệ của luật đất đai và khoản số 11 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT qui định về văn bản địa chính.

– Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất (Mẫu số 11/ĐK)

– Bản gốc giấy chứng nhận đã được cấp phép

– Sơ đồ kỹ thuật về tách thửa đất (nếu như nhu cầu)

Trong trường hợp tách thửa đất do chuyển nhượng, cần bổ sung:

– Bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đất đai (có xác thực của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai của hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn cách thức chứng nhận của cơ quan nhà nước hoặc xác thực tại xã, thị trấn khu vực có đất đai).

– Chứng minh thư, hộ khẩu của 2 bên chuyển nhượng, tặng, cho (đã được chứng thực).

Địa điểm nộp hồ sơ giấy tờ quận 12: Phòng tài nguyên và môi trường cấp quận, thành phố trực thuộc tỉnh.

Các bước tách thửa đất ở quận 12

Bước 1: Nộp hồ sơ giấy tờ

– Hộ gia đình, cá thể nộp hồ sơ tại Cơ sở Văn phòng đăng ký đất huyện, thị xã, TP trực thuộc tỉnh (cấp huyện) hay Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trường hợp khu vực chưa tổ chức Bộ phận Văn phòng đăng ký đất đai.

– Đối với một số nơi đã có thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện văn bản hành chính sẽ nộp sổ sách ở bộ phận một cửa.

Giai đoạn 2: Thụ lý thủ tục hồ sơ

– Nếu hồ sơ giấy tờ chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan thụ lý, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ điều chỉnh.

– Văn phòng thụ lý giấy tờ ghi tất cả thông tin vào trong sổ tiếp nhận giấy tờ, gửi tờ phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ (trong ghi ngày gửi trả kết quả).

Giai đoạn 3: Xử lý nhu cầu tách thửa ở quận 12

Tách thửa đất đai khi chuyển nhượng, tặng cho 1 phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh giành, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất đai thì Cơ sở đăng ký đất đai tiến hành những công việc như sau:

– Đo đạc địa chính để phân tách thửa và chuyển bản trích đo thửa đất mới tách cho đối tượng sử dụng đất đai để hoàn thành ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch liên quan quyền sử dụng một phần thửa đất mới phân tách.

– Thực hiện hồ sơ đăng ký biến động của khu diện tích chuyển quyền; đồng thời xác thực sự thay đổi vào Giấy chứng thực đã cấp hoặc trình đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép Giấy chứng thực đối với phần diện tích còn lại của căn đất không được chuyển quyền.

– Chỉnh sửa, cập nhật biến động vào trong hồ sơ sổ sách địa chính, thông tin dữ liệu đất đai.

Giai đoạn 4. Trao trả kết quả

Kết quả phải gửi trả dành cho đối tượng sử dụng đất đai trong thời gian không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày có kết quả giải quyết.

Thời hạn hoàn thành tách thửa đất quận 12

Căn cứ khoản 40 Điều số 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, thời hạn hoàn thành thủ tục tách thửa đất đai không vượt quá 15 ngày tính từ thời điểm nhận được văn bản hợp lệ; không vượt quá 25 ngày với một số xã miền núi, hải đảo, khu vực vùng sâu, khu vực vùng xa, khu vực có tình hình kinh tế – xã hội ít phát triển, vùng có tình hình kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Khoảng thời gian đó không tính thời gian những ngày nghỉ, ngày lễ; không bao gồm thời điểm tiếp nhận hồ sơ giấy tờ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính khoảng thời gian kiểm tra điều chỉnh với trường hợp sử dụng đất đai gây vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Nếu quý khách hàng vẫn còn đang thắc mắc đối với thủ tục tách thửa đất quận 12, bạn có thể gọi trực tiếp đến N&N Home để được bộ phận nhân viên tư vấn và cung cấp thông tin chính xác nhất ngay từ hôm nay.

Dohico chuyên thủ tục tách thửa tại Quận 12

Hotline: 0977 189 948

Trang web:  https://giaytonhathuduc.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here