tách thửa

Tách thửa là gì? Là việc nhằm đảm bảo quyền năng từ chủ sở hữu đất một cách độc lập. Tách thửa nhà đất sẽ không xảy ra hiện tượng ràng buộc lẫn nhau trong quá trình giao dịch và quản lý đất đai. Phía chủ sở hữu đất hoàn toàn có thể cắt sổ đỏ riêng biệt cho mình mình chẳng cần đi nhờ người đại diện khác. Theo như quy định hiện nay đã cho phép việc tách thửa nhà đất diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn. Hạn chế những nhập nhằng phát sinh trong quá trình sử dụng dẫn tới tranh chấp giữa các cá nhân sử dụng chung đất.

Hiện nay theo Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định; chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; tại Điều 75 quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa đất như sau:

Các bước làm thủ tục tách thửa đất đai

Bước 1. Người sử dụng đất có như cầu sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ; chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày; cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung; hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.

Trường hợp:

Đối với trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền); thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  • Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất.

Trong trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

  • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất.

Hồ sơ xin tách thửa gồm có:

  • 1 đơn xin tách thửa nhà đất
  • 1 sơ đồ thửa đất

Với trường hợp tách thửa do chuyển nhượng thì cần phải có thêm các giấy tờ:

  • 1 giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Hộ khẩu, chứng minh thư của 2 bên cần chuyển nhượng
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
  • Một số giấy tờ khác

Mẫu đơn yêu cầu tách thửa và hợp thửa đất đai

Pháp lý Nhanh Nhanh

Website: https://giaytonhadatthuduc.com/

SĐT: 0977 189 948

Email: phaplytrongoi@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here