Home Authors Posts by trungthanh

trungthanh

51 POSTS 0 COMMENTS

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 10

Gần giống với tách thửa đất, nhiều đại diện hộ gia đình, cá nhân trong địa bàn...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 9

Tương tự với tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn quận...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 8

Gần giống thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân tại khu vực...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 7

Gần giống với tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân ở khu vực quận...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 6

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân trên khu vực...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 5

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều đại diện hộ gia đình, cá nhân tại địa...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 4

Gần giống thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 3

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 2

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn...

THỦ TỤC GỘP THỬA TẠI QUẬN 1

Tương tự thủ tục tách thửa đất, nhiều chủ hộ gia đình, cá nhân trong địa bàn...

TÍNH MẬT ĐỘ VÀ CHIỀU CAO TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH

Theo quy chế quản lý kiến trúc TP HCM số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
 

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

TÍNH GIÁ XÂY NHÀ

Thông tin cá nhân


Tính giá xây nhà


Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT