Home Authors Posts by trungthanh

trungthanh

51 POSTS 0 COMMENTS

Thủ tục tách thửa tại TP.Thủ Đức

Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở TP.Thủ Đức Ngày càng phát triển...

Thủ tục tách thửa đất quận Gò Vấp

Trong thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận Gò Vấp Trở nên phát triển...

Thủ tục tách thửa tại quận Bình Thạnh

Trong thời gian gần đây, thị trường nhà đất tại quận Bình Thạnh Trở nên phát triển...

Thủ tục tách thửa tại quận 12

Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận 12 Trở nên phát triển...

Thủ tục tách thửa tại quận 11

Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường nhà đất tại quận 11 Ngày càng phát triển...

Thủ tục tách thửa đất quận 10

Trong khoảng thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận 10 Trở nên phát triển...

Thủ tục tách thửa đất quận 9

Trong thời gian gần đây, thị trường nhà đất ở quận 9 Trở nên phát triển nhanh...

Thủ tục tách thửa đất quận 8

Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở quận 8 Trở nên phát triển...

Thủ tục tách thửa đất quận 7

Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở quận 7 Ngày càng phát triển...

Thủ tục tách thửa đất quận 6

Trong thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở quận 6 Trở nên phát triển...

TÍNH MẬT ĐỘ VÀ CHIỀU CAO TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH

Theo quy chế quản lý kiến trúc TP HCM số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
 

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

TÍNH GIÁ XÂY NHÀ

Thông tin cá nhân


Tính giá xây nhà


Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT