Pháp Lý Nhanh Nhanh- Chuyên gia pháp lý Thủ Đức

To Restro

Pháp lý Nhanh Nhanh

Dịch vụ pháp lý Nhanh Nhanh là dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp hoạt động tại TP. HCM với kinh nghiệm hoạt động 10 năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý.

Dịch vụ

Tư vấn pháp lý

XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN 12

Khi thực hiện xây dựng một dự án bất kì ở Quận 12, trừ những trường hợp được miễn phí giấy cấp phép thì chủ đầu tư phải bổ sung hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan...

XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG QUẬN BÌNH THẠNH

Trước khi thực hiện thi công một dự án bất kì tại Quận Bình Thạnh, ngoại trừ các trường hợp được miễn phí cấp phép thì chủ dự án bắt buộc bổ sung đầy đủ thủ...

Xin giấy phép xây dựng quận 1

Trước khi thực hiện thi công xây dựng một công trình nào đó ở quận 1, trừ...

TÍNH MẬT ĐỘ VÀ CHIỀU CAO TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH

Theo quy chế quản lý kiến trúc TP HCM số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
 

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

TÍNH GIÁ XÂY NHÀ

Thông tin cá nhân


Tính giá xây nhà


Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT